Regulamin

Za pomocą witryny internetowej slowka.edu.pl ("Usługa"), usługi firmy HostNet Grabowski Waldemar ("HostNet Grabowski Waldemar"), zgadzają się Państwo ("Użytkownik") przestrzegać następujących warunków użytkowania ("Regulamin"). Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

HostNet Grabowski Waldemar
Regon: 130276879, NIP: 7392137630
adres korespondencyjny:
ul. Andrzeja Zamoyskiego 30/14, 09-320 Bieżuń
e-mail: kontakt@slowka.edu.pl

Konto użytkownika ("Konto")

Aby skorzystać z usługi należy zarejestrować Konto przy użyciu pełnego imienia oraz poprawnego adresu e-mail. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie adresu e-mail podczas procesu rejestracji Konta.

Tylko ludzie, w wieku co najmniej 13 lat, mogą utworzyć Konto i z niego korzystać (konta stworzone za pomocą zautomatyzowanych metod lub skryptów nie są dozwolone).

Jedno Konto może być używane tylko przez jedną osobę. Jedna osoba może mieć więcej niż jedno Konto.

Aktywność na Koncie

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania i treści związane ze swoim kontem.

HostNet Grabowski Waldemar nie rości sobie żadnych praw własności intelektualnej w stosunku do materiału, który Użytkownik zamieszcza w Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie hasła do Konta w bezpiecznym miejscu. HostNet Grabowski Waldemar nie ponosi odpowiedzialności za szkody z powodu niespełnienia tego wymogu bezpieczeństwa.

Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Usługi w sposób zgodny z prawem, nie naruszający żadnych przepisów w swojej jurysdykcji (w tym, lecz nie ograniczając się do praw autorskich).

W przypadku kiedy HostNet Grabowski Waldemar, według własnego uznania stwierdzi, że Usługa wykorzystywana jest w sposób nielegalny lub korzystanie z Serwisu jest z naruszeniem niniejszych Warunków, HostNet Grabowski Waldemar zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań, które uzna za niezbędne, w tym zawieszenie dostępu do konta. W przypadku niezgodnego z prawem wykorzystania Usługi, HostNet Grabowski Waldemar nie wyklucza postępowania sądowego.

Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Usługi i zamknięcia konta. Użytkownik może zrezygnować z konta w dowolnym momencie, logując się na slowka.edu.pl oraz klikając na link "Konto" w globalnym pasku nawigacyjnym w górnej części ekranu. Widok "Konto" zapewnia prosty i szybki proces rezygnacji. Po potwierdzeniu cała zawartość konta zostanie natychmiast usunięta z Serwisu.

Werbalne, fizyczne, pisemne lub inne negatywne zachowanie w stosunku do każdego klienta HostNet Grabowski Waldemar lub pracownika może doprowadzić do natychmiastowego zawieszenia konta.

Jeśli wykorzystanie Usługi przez Użytkownika znacznie przekracza średnią wykorzystania (ustalane wyłącznie przez HostNet Grabowski Waldemar) przez innych Użytkowników, HostNet Grabowski Waldemar zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta lub zredukowania dostępu serwisu, aby zwolnić część pasma dostępu do usługi.

Płatności (Kupowanie / Aktualizacja / Anulowanie)

HostNet Grabowski Waldemar sprzedaje Usługę za pomocą jednego z autoryzowanych sprzedawców, takich jak Payu, PayLane, PayPal, 2Checkout.com, Przelewy24.pl lub Multicards.com.

Aby dokonać zakupu za pośrednictwem naszych autoryzowanych dystrybutorów, takich jak Payu, PayLane, 2Checkout.com lub Multicards.com należy posiadać kartę kredytową. Aby kupić poprzez Przelewy24.pl lub PayLane wystarczy karta kredytowa lub polskie konto bankowe.

Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez naszych autoryzowanych dystrybutorów (Payu, PayPal, PayLane, 2Checkout, Multicards, Przelewy24) jako instytucje płatnicze pośredniczące w realizacji płatności.

Za Usługę Płaci się z góry w okresach miesięcznych, 3 miesięcznych lub rocznych. Te cykle rozliczeniowe zostały stworzone dla wygody Użytkowników.

Użytkownik może zmienić poziom Usługi na dłuższy okres rozliczeniowy. Użytkownik może to zrobić w dowolnym momencie i jeśli tak zrobi, zostanie obciążony kwotą proporcjonalną do nowego planu, co oznacza, iż poniesie pełen koszt nowego planu pomniejszony o niewykorzystaną część z poprzedniej płatności.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie poniesione opłaty w przypadku obniżenia lub anulowania planu - HostNet Grabowski Waldemar nie oferuje zwrotów pro-rata.

Jeśli Użytkownik zrezygnuje z Usługi przed końcem cyklu płatności, jego odwołanie zostanie uwzględnione natychmiast i nie będzie pobierana opłata za kolejny okres rozliczeniowy.

HostNet Grabowski Waldemar oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystkie zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie jest zadowolony z Usługi, może skontaktować się z HostNet Grabowski Waldemar w celu uzyskania zwrotu pieniędzy pisząc na adres kontakt@slowka.edu.pl.

Usługa

HostNet Grabowski Waldemar może zawiesić Usługę z jakiegokolwiek powodu, w tym, ale nie ograniczając się do, naprawy, planowanej konserwacji lub aktualizacji, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe z tego niedogodności.

HostNet Grabowski Waldemar zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie lub do zaprzestania pewnych aspektów lub funkcji Serwisu bez uprzedniego powiadomienia i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany tego typu.

HostNet Grabowski Waldemar, według własnego uznania, ma prawo do zawieszenia konta i odmówienia Użytkownikowi obecnie lub w przyszłości korzystania z Serwisu, z jakiegokolwiek powodu, w dowolnym momencie.

HostNet Grabowski Waldemar zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług Użytkownikowi z jakiegokolwiek powodu, w dowolnym momencie.

Użytkownik zgadzasz się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Serwisu, korzystania z Serwisu lub dostępu do Serwisu bez pisemnej zgody HostNet Grabowski Waldemar.

Znaki towarowe

Wszystkie grafiki, loga, nagłówki stron, ikony przycisków lub szata graficzna są własnością HostNet Grabowski Waldemar. Znaki towarowe i szata graficzna HostNet Grabowski Waldemar nie mogą być stosowane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest firmy HostNet Grabowski Waldemar, a która w jakikolwiek sposób może wprowadzać klientów w błąd, lub który dyskredytuje lub kompromituje HostNet Grabowski Waldemar. Wszystkie inne znaki towarowe nie będące własnością HostNet Grabowski Waldemar lub jej podmiotów zależnych, które pojawiają się na tej Witrynie są własnością ich właścicieli, którzy mogą ale nie muszą być stowarzyszeni, powiązani lub sponsorowani przez HostNet Grabowski Waldemar lub jej spółki zależne.

Wyłączenie gwarancji, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


Wyraźnie zgadzasz się, potwierdzasz i zaświadczasz, że HostNet Grabowski Waldemar ani jego, znajomi, pracownicy, członkowie, przedstawiciele, partnerzy ani licencjonodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne poniesione przez Ciebie szkody.

Do szkód, za które nie ponosimy odpowiedzialności za Twoją wyraźną zgodą, należą szkody poniesione z tytułu utraty zysków, niepowodzeń naukowych, utraty zdrowia, danych lub innych wartości niematerialnych (nawet w przypadku powiadomienia HostNet Grabowski Waldemar z góry o rzeczonych szkodach).

Odpowiedzialność firmy, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych zapisów niniejszego Regulaminu oraz niezależnie od rodzaju roszczeń, nieodwołalnie ograniczać się będzie do całkowitej, jeśli w ogóle uiszczonej, kwoty przekazanej HostNet Grabowski Waldemar w ramach indywidualnego członkostwa. Należy zauważyć, że całkowita odpowiedzialność Firmy w żadnym wypadku nie przekroczy sumy 200zł. W przypadku nieuiszczenia wobec HostNet Grabowski Waldemar żadnych opłat, możesz być uprawniony jedynie do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, i nie będzie Ci przysługiwało żadnego rodzaju odszkodowanie.


Serwery HostNet Grabowski Waldemar obsługujące serwis slowka.edu.pl znajdują się w bezpiecznym środowisku, i są chronione za pomocą instalacji alarmowej, która jest monitorowana przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Wszystkie pliki i dane na serwerach HostNet Grabowski Waldemar, w tym zawierające dane osobwe, przechowywane i przetwarzane w ramach Serwisu, są zabezpieczone i ich kopie zapasowe przechowywane są w miejscu bezpiecznym od ognia i kradzieży, które jest oddzielone od lokalizacji głównych serwerów HostNet Grabowski Waldemar. Pełne kopie zapasowe serwerów HostNet Grabowski Waldemar są wykonywane codziennie, podczas gdy pełne kopie zapasowe danych konta użytkownika są wykonywana przez cały czas, aby zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika w każdym momencie.

HostNet Grabowski Waldemar nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności lub przydatności do określonego celu. Usługa i strona są dystrybuowane na zasadzie "tak jak jest", bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi na własną odpowiedzialność.

HostNet Grabowski Waldemar nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji zadań z powodu siły wyższej lub innych zdarzeń, które są poza kontrolą HostNet Grabowski Waldemar. HostNet Grabowski Waldemar nie ponosi odpowiedzialności za krótkie, tymczasowe i przypadkowe zawieszenia usługi w wyniku okoliczności, których HostNet Grabowski Waldemar nie mógło przewidzieć lub podejrzewać.

Użytkownik uznaje, że HostNet Grabowski Waldemar nie jest właścicielem innych sieci, systemów informatyczych poza własną siecią zatem HostNet Grabowski Waldemar nie jest odpowiedzialne za problemy z takimi sieciami.

Postanowienia końcowe

HostNet Grabowski Waldemar zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian tego Regulaminu i jego elementów od czasu do czasu bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie nowe narzędzia rozszerzające lub uzupełniające obecną Usługę, w tym, ale nie ograniczając się do wydania nowych funkcji, narzędzi i zasobów, będą zgodne z Regulaminem. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian stanowi zgodę na takie zmiany.

Najbardziej aktualna wersja regulaminu jest dostępna w każdej chwili na tej stronie

Usługę reguluje prawo Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem wszelkich przepisów, które mogłyby wskazywać na zastosowanie przepisów prawa innego państwa. Powyższy Regulamin podlega regulacji Prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sądy R.P.


Polityka Prywatności

Poniżej przedstawiamy naszą Politykę Prywatności, która określa odpowiedzialność HostNet Grabowski Waldemar w kwestii Twoich danych osobowych. Jest ona dostępna na stronie: www.slowka.edu.pl. Aby zapoznać się z regulaminem, przejdź na stronę: www.slowka.edu.pl.

Zgodnie z regulaminem, od momentu "Rejestracji Użytkownika" HostNet Grabowski Waldemar zbiera dane osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko czy adres e-mail. Śledzimy również wiele wykonywanych przez Ciebie na stronie czynności w celu poprawy jakości naszych usług. O ile nie będzie wymagało tego prawo, nie udostępnimy nikomu tych informacji. Będziemy informować Cię o wszelkich istotnych zmianach, umieszczając na tej stronie powiadomienie na 30 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, a także wysyłając maila do wszystkich Zarejestrowanych Użytkowników na 30 dni przed wprowadzeniem jakichkolwiek istotnych zmian.

 1. Ochrona danych osobowych

  Rozumiemy, że dane, które udostępniasz HostNet Grabowski Waldemar, są poufne i tak też je traktujemy. Nigdy nie udostępnimy nikomu przesłanych przez Ciebie danych, chyba że będzie tego wymagało prawo. Dostęp do danych mają wyłącznie wybrani członkowie zespołu HostNet Grabowski Waldemar, aby mogli zapewniać wsparcie techniczne oraz rozwijać naszą ofertę.

  Zastrzegamy sobie jednak prawo do publikacji badań zbiorczych, pozbawionych jakichkolwiek danych osobowych, i do udostępnienia ich instytucjom badawczym w celu rozwoju kognitywistyki oraz do użycia ich w ramach promocji HostNet Grabowski Waldemar.

 2. Pliki cookie

  Pliki cookie to niewielkie ilości danych wysyłanych przez nas do Twojej przeglądarki i przechowywanych na twardym dysku Twojego komputera. Kiedy się rejestrujesz, używamy plików cookies, żeby uzyskać dostęp do pewnych informacji - aby móc nie wylogowywać Cię z serwisu, przechowywać informacje dotyczące Twoich preferencji oraz niewielką ilość danych behawioralnych. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by przyjmowała bądź odrzucała pliki cookies.

 3. Pytania i uwagi

  Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące tej polityki prywatności, prosimy o przesłanie maila na adres: kontakt@slowka.edu.pl.