1000 najpopularniejszych słów w języku angielskim

Zacznij od nauki 1000 najpopularniejszych słów w języku angielskim!

Znając 100 najczęściej używanych słów, zrozumiesz około 50% tekstów w obcym języku?
Jeśli zwiększysz tę liczbę do 1000 to zrozumiesz około 80% tego, co usłyszysz.
Wartości te zostały obliczone przez matematyków na podstawie statystycznych analiz wykorzystania słów w potocznej mowie.

tradycyjny sposób nauki
Masz dostęp do wszystkich lekcji i słówek, możesz w każdej chwili wykonać ćwiczenie czy zrobić test z przerobionego materiału.
System zapamięta słówka których nie znałeś w teście i dzięki temu będziesz mógł skupić się na nauce tylko trudnych dla Ciebie słówek.
Pozwoli to na wyeliminowanie zbędnego powtarzania dobrze znanych słówek i lepsze wykorzystanie czasu nauki.
tytuł lekcji ostatni wynik testu
1lekcja 1 (25)

2lekcja 2 (25)

3lekcja 3 (25)

4lekcja 4 (25)

5lekcja 5 (25)

6lekcja 6 (25)

7lekcja 7 (25)

8lekcja 8 (25)

9lekcja 9 (25)

10lekcja 10 (25)

11lekcja 11 (25)

12lekcja 12 (25)

13lekcja 13 (25)

14lekcja 14 (25)

15lekcja 15 (25)

16lekcja 16 (25)

17lekcja 17 (25)

18lekcja 18 (25)

19lekcja 19 (25)

20lekcja 20 (25)

21lekcja 21 (26)

22lekcja 22 (24)

23lekcja 23 (25)

24lekcja 24 (25)

25lekcja 25 (25)

26lekcja 26 (25)

27lekcja 27 (25)

28lekcja 28 (25)

29lekcja 29 (25)

30) lekcja 30

lista słówek angielskich do nauki
(przeczytaj całą listę słówek )

1 shall zwrot grzecznościowy: shall i open - czy mam otworzyć?
2 sent wysyłać w czasie przeszłym lub wysłane
3 held trzymać w czasie przeszłym
4 choose wybierać
5 hair włosy
6 fell spadać w czasie przeszłym lub ścinać w teraźniejszym
7 describe opisywać
8 fit pasować, odpowiedni, w dobrej kondycji fizycznej
9 cook gotować, kucharz
10 flow przepływ, strumień
11 floor podłoga, piętro
12 fair jasny, sprawiedliwy
13 either obojętnie który, albo ... albo
14 bank bank
15 change zmieniać, reszta (pieniądze)
16 collect zbierać
17 burn palić, spalić, oparzenie
18 save oszczędzać, ratować
19 hill wzgórze, pogórek
20 control kontrolować
21 safe bezpieczny
22 decimal dziesiętny, ułamek dziesiętny
23 gentle delikatny
24 truck ciężarówka
25 woman kobieta
31lekcja 31 (25)

32lekcja 32 (25)

33lekcja 33 (25)

34lekcja 34 (25)

35lekcja 35 (25)

36lekcja 36 (25)

37lekcja 37 (25)

38lekcja 38 (25)

39lekcja 39 (25)

40lekcja 40 (25)